top of page
webbanner01.jpg

COLLECTION2022

After seeing a televisionshow that follows artist Jean-Pierre Letienne, we decided to contact him. His work touched our souls and we asked him if he would like to collaborate to develop his art on carpet. Jean-Pierre was immediately enthusiastic and this wonderful collaboration arose from the various conversations. 

Na het zien van een televisieprogramma dat kunstenaar Jean-Pierre Letienne volgt, besloten we contact met hem op te nemen. Zijn werk raakte ons en we vroegen hem of hij mee wilde werken aan de ontwikkeling van zijn kunst op tapijt. Jean-Pierre was meteen enthousiast en uit de verschillende gesprekken ontstond deze mooie samenwerking.

275085181_10227943982004354_2233277128817535496_n.jpg

Photo courtesy © dreamteampics

Marble Surface

The first 2 beautiful designs to be offered for sale are 'Chesterfield' and 'Le voyage du Verseau'.

These 100% wool carpets are unique pieces made in size 2.00/1.40m and are a wonderful addition to any interior.

On April 2nd 2022, they will be on display at the festival Tasifest in Hamme.

De eerste 2 mooie ontwerpen die te koop worden aangeboden zijn 'Chesterfield' en 'Le voyage du Verseau'. Deze 100% wollen tapijten zijn unieke stukken gemaakt in de maat 2,00/1,40m en zijn een prachtige aanvulling in elk interieur. Op 2 april 2022 zijn ze te zien op het festival Tasifest in Hamme.

wall4.jpg

CHESTERFIELD

The title Chesterfield is inspired from the rock-solid English seat manufacturer. Jean-Pierre sees a resemblance in the furniture and in woman. Both are beautiful but can be or feel harsh. They both can be cold in winter, warm in summer.

De titel Chesterfield is geïnspireerd op de oerdegelijk Engelse zetelfabrikant. Jean-Pierre ziet een gelijkenis in het meubilair en in de vrouw. Beide zijn mooi, maar kunnen hard zijn of voelen. Ze kunnen allebei koud zijn in de winter, warm in de zomer.

wall5.jpg

LE VOYAGE
DU VERSEAU

Jean-Pierre drew 'Le voyage du Verseau' (The journey of the Aquarius) at the start of the lockdown in 2020. It is about traveling in and to another era. About the crossing from one period to another. We are currently in an era of change. In this work Jean-Pierre is mainly inspired by the Bible and by the constellations Aquarius and Pisces. 

Text from Luke 22:10 "And He said to them, “Behold, when you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house which he enters.

Jesus, who in Christianity symbolizes the fish (Ichthus), tells his apostles that a new era is coming.

Jean-Pierre tekende 'Le voyage du Verseau' (De reis van de Waterman) aan het begin van de lockdown in 2020. Het gaat over reizen in en naar een ander tijdperk. Over de oversteek van de ene periode naar de andere. We bevinden ons momenteel in een tijdperk van verandering. Jean-Pierre laat zich in dit werk vooral inspireren door de Bijbel en door de sterrenbeelden Waterman en Vissen. Tekst uit Lukas 22:10 "En Hij zei tot hen: Zie, wanneer u de stad bent binnengegaan, zal een man u ontmoeten die een kruik water draagt; volg hem in het huis dat hij binnengaat. Jezus, die in het christendom de vis (Ichthus) symboliseert, vertelt zijn apostelen dat er een nieuw tijdperk aanbreekt.

INTERESTED?

The rugs will be available in size 2.00/1.40m or in 3.00/2.00m. Because the rugs are unique pieces, only 8 (+ 1 épreuve d'artiste) rugs will be produced of each design. Each rug will be numbered and will be accompanied with a certificate of authenticity, signed by the artist.

INTERESSE?

De tapijten zijn verkrijgbaar in maat 2.00/1.40m of in 3.00/2.00m. Omdat de vloerkleden unieke stukken zijn, worden er van elk ontwerp slechts 8 (+ 1 épreuve d'artiste) tapijten geproduceerd. Elk tapijt wordt genummerd en gaat vergezeld van een door de kunstenaar ondertekend echtheidscertificaat.

PLEXIGLAS

ONLY IN BELGIUM AVAILABLE. WE DON NOT SEND THE PLATES WITH COURIER SERVICE!

 

Naast de 2 tapijten, kan u de kunstwerken van JP ook aanschaffen op plexiglasplaten van 8mm dikte. Deze platen zijn heel decoratief in elk interieur. Ze worden ook op slechts 8 exemplaren gedrukt en worden voorzien van een uniek nummer. Daarnaast ontvangt u ook een certificaat van echtheid.

Mail voor meer info naar jp@decadesign.be

gainsbourg afstandshouders.png
bottom of page